Allmänna avtalsvillkor Elhandel konsument

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket.

EL 2012 K (rev 2)

För anvisningsleverans konsument

Särskilda villkor anvisning konsument

Allmänna avtalsvillkor Elhandel näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket.

EL 2012 N (rev)

För anvisningsleverans näringsidkare

Särskild anvisning näringsidkare