Felanmälan eldistribution kontorstid:   0500-43 32 30

Felanmälan övrig tid (via SOS):   0500-41 09 34

 

Planerade avbrott:

-

 

Oplanerade avbrott:

-