Kundens Elkostnad - vad som ingår och hur det fördelar sig

Korta fakta:

  • Kunderna betalar två fakturor, en till elnätsföretaget för transport av elen och en till elhandelsföretaget för den el som används. Sjogerstads EDF och Sjogerstads Energi AB samfakturerar på gemensam faktura till de nätkunder som valt el via Sjogerstads Energi AB - dvs elnät och elhandel kommer i det fallet på en och samma faktura vilket många tycker är enkelt.
  • Energiskatten betalas via elnätsfakturan från och med 1 januari 2018, vilket betyder att den fakturan stigit i samma storlek som elhandelsfakturan minskat.
  • Energiskatten på el höjdes från 1 januari 2019 med 1,6 öre till 34,7 öre per kWh.
  • Kostnaden för elcertifikat, för att stimulera utbyggnad av förnybar el, motsvarade en avgift på cirka 5 öre/kWh för kunden år 2018.
  • Moms betalas med 25 procent på summan av elhandelskostnad, elnätskostnad, energiskatt och elcertifikat.
  • För en kund med elvärme och 20 000 kWh elanvändning fördelade sig elkostnaderna år 2017 enligt följande: elnätsföretaget 25 procent, elhandelsföretaget 30 procent och energiskatt samt avgifter till staten 45 procent.

 

Läs mer om hur det förhåller sig:

Fyrsidig broschyr A4 om elprisets uppbyggnad för elkunder

Fyrsidig fördjupning A3 om elprisets uppbyggnad

Spartips