1-årsavtal

Pris med start 2022-02-01

Försäljningspris 1 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 88,1 22,0 110,2
Fastpris EPD Kärnkraft 87,3 21,8 109,2
Fastpris MIX 87,0 21,8 108,8

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 1 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   132,7 119,2 112,4
Fastpris EPD Kärnkraft   131,7 118,2 111,4
Fastpris MIX   131,3 117,8 111,1

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader.

 

2-årsavtal

Pris med start 2022-02-01

Försäljningspris 2 års, öre/kWh: inkl elcert moms totalt
Fastpris EPD Vatten 80,3 20,1 100,4
Fastpris EPD Kärnkraft 79,5 19,9 99,4
Fastpris MIX 79,2 19,8 99,1

Fast avgift, inkl moms: 450 kr/år

Jämförpriser i öre/kWh för olika typkunder

I jämförpriserna ingår elpris, årsavgift, elcertifikatsavgift samt moms 25 %.

Jämförpris 2 års, vid förbrukning kWh:   2 000 5 000 20 000
Fastpris EPD Vatten   122,9 109,4 102,7
Fastpris EPD Kärnkraft   121,9 108,4 101,7
Fastpris MIX   121,6 108,1 101,3

I jämförpriserna ingår inte elnätskostnader eller energiskatt.