Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek för

Box 95100
541 05 Skövde

Telefon kontorstid:

Mån-fre 08:00 - 15:00
Tel: 0500-43 32 30
(lunchstängt 12:30 - 13:30)

Fax: 0500-43 43 50

E-post: info@sjogerstadsenergi.se

Felanmälan eldistribution övrig tid (via SOS):   0500-41 09 34

Besöks-/Leveransadress:

Sjogerstadsvägen 9, Skultorp
541 55 Skövde
 
Org.nr: 766600-1875
Plusgiro:17 88 40-5
Plusgiro OCR inb: 479 55 03-4
Bankgiro OCR inb: 484-6283
Bankgiro: 215-7139
Bankkonto: 9960 26 01788405
IBAN: SE66 9500 0099 6026 0178 8405
SWIFT: NDEASESS

Nätområdes id: SJO
Nätomr. Ediel nr: 32300

Sjogerstads Energi