Effekttariff gällande från 2019-02-01 tills vidare

          F4   NF3
                         
Leveransspänning   kV   0,4   10
Fast avgift   kr/år   22 900   25 100
Abonnemangsavgift kr/kW   270   270
Högbelastningsavgift, tillkommande kr/kW   300   300
nov-mars          
               
Överföringsavgift   öre/kWh        
november-mars månd-fred 06-22   17,2   15,7
    övrig tid     10,7   9,7
april-oktober   all tid     10,7   9,7
               
Överuttag reaktiv effekt                     kr/kVAr   130   130
               
Myndighetsavgifter:              
Nätövervakning   kr/år   4,35   870
Elsäkerhet kr/år   11,1   905
Elberedskap kr/år   39,2   2129
               

Elenergiskatt (år 2022) tillkommer med 36,0 öre/kWh

Moms tillkommer med 25 %

 

 

 

 

 

   
               

Nättariff effektkund

Gäller fr.o.m. 2019-02-01

1. Nätägaren bestämmer leveransspänningen.

2. Abonnerad effekt fastställs i förväg och gäller tills vidare. Annat upplägg kan överenskommas om nätägaren bedömer det möjligt. Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50 % av abonnerad aktiv effektnivå. Inmatning av reaktiv effekt är inte tillåten.

3. Fast årsavgift erläggs med 1/12-del varje månad.

4. Avgift för abonnerad effekt baseras på den effekt kunden beställt och erläggs med 1/12-del varje månad.

5. Högbelastningsavgiften baseras på abonnerad effekt och tillkommer utöver ovan avgift för abonnerad effekt under perioden november-mars.

6. Rörlig månadsavgift baseras på uppmätta överförda energivolymer uppdelat på låglasttid och höglasttid.

7. Avgift för överuttag av aktiv effekt (medelvärdet av de två högsta timvärdena för två olika månader under året) beräknas i efterhand som 1,5 gånger sammanlagda avgiften under höglasttid.

8. Avgift för överuttag av reaktiv effekt (medelvärdet av de två högsta timvärdena för två olika månader under året) beräknas i efterhand.

Höglasttid är november till mars, måndag-fredag kl 06.00-22.00.