Anslutningsavgift

Anslutningsavgifter för nyanslutning, gäller från 2020-03-01 och tills vidare:

För 16 - 25 A inom 200 meter från matande punkt
exkl. moms 29 000 kr
inkl. moms  36 250 kr

Anslutning eller höjning till större huvudsäkring och effekt, eller anslutning mer än 200 meter från befintligt matande elnät, lämnas uppgift i varje enskilt fall.