Höjd elskatt 2021

08 januar 2021 12:10

Riksdagen har beslutat att elenergiskatten för 2021 blir 35,6 öre/kWh (44,50 öre/kWh inklusive moms). Dvs en höjning med 0,3 öre/kWh.

 

Skatten tas ut av elnätsbolaget, enligt överförd energivolym, och betalas sedan in till Skatteverket.

 

Hälsningar

Kundtjänst