Info om Solel!

13 februar 2019 16:30

Vill du veta mer om ägande och anslutning av solel, läs mer på Energimyndighetens hemsida Solelportalen!