Serviceavgifter

Priser och avgifter, inkl. moms

Mätarkontroll (utöver lagstadgat): faktisk kostnad
Kabelvisning privatkablar: 650 kr/tim
Uthyrning av byggkraftmätarskåp: 125 kr/dygn
Tillfällig byggkraft, in- och urkoppling: 2500 kr
Ändring av huvudsäkring 16-25 A då SEDF gör bytet: 500 kr
Ändring av huvudsäkring 16-25 A då egen elektriker gör bytet: 200 kr
Påkopplingsavgift: 1500 kr
Timkostnad arbete på kundanläggning: 650 kr
Transportkostnad minimikostnad: 7,50 kr/km, dock minst 125 kr

Serviceavgifter